Weleda

Weledas kvalitetskriterier

Naturlige, i første rekke økologiske råvarer
Alle ingredienser skal være velprøvde i forhold til virkninger på mennesker og miljø.Dyreforsøk forekommer ikke i noen faser av råvarenes eller produktenes utvikling. Kun beste kvalitet. Ingen syntetiske duft-, konserverings- eller fargemidler tillates. Ingen mineraloljer.

Kjennskap til råvarens opprinnelse
Vi skal alltid kjenne til hvordan hver råvare produseres, dyrkes eller samles inn. Partnerskap med produsenter over hele verden sikrer full kontroll over hele produksjonskjeden.

Kvalitetssikret skånsom tilvirkning
All produksjon skal være kvalitetssikret og skje på en slik måte at råvarenes egenskaper bevares og foredles optimalt. Under produksjonen etterstrever vi å ta mest mulige hensyn til miljø, energibruk og lagring.

Sikre og testede
Alle produkter testes dermatologisk. Nøye oppfølging av rapporterte allergireaksjoner.

Effekt og virkning
Opplyst effekt og virkning skal kunne testes og dokumenteres.

Brukervennlighet
Produktene skal være behagelige og praktiske i bruk.

Økologisk holdbarhet
Når vi bruker jordens resurser skal det skje med utgangspunkt i en bærekraftig utvikling.

Sosialt ansvar
Som globalt konsern har vi et spesielt ansvar for alle de menneskene som på ulike måter er avhengige av vår virksomhet.

Åpenhet og tydelig kommunikasjon
Vi kommuniserer åpent og ærlig med omverdenen og står for våre grunnleggende verdier.

 

Weleda blog

Kunde inte ladda aktuellt.